Projekter

Denne side indeholder projekter som jeg igennem min universitetsuddanelse har deltaget i.

9.-10. Semester: Implementation and Performance Analysis of Cooperative Medium Access Control Protocol for CSMA/CA based Technologies

8. semester: Indoor Positioning Based on Bluetooth

7. semester: Distributed Data Delivery in Partially Connected Networks Poster

6. semester: Mac Protocol for Wireless Sensor Networks

5. semester: Convergence of Mobile Devices and Sensor Networks

4. semester: The Medium Is The Message

3. semester: Styresystem til Lagerrobot (PDF mangler)

2. semester: Elektronisk Brugervejledning (PDF mangler)

1. semester: Elektronisk Trafikoplysningssystem